Tag: uzman tabip

Uzman Tabip 2016 yılı zamlı maaşı nasıl hesaplanır ?

Örnekli hesaplama aşağıda verilmiştir: Unvanı :Uzman Tabip Kadro Derecesi :1 Kazanılmış Hak Aylık Derece ve Kademesi :1/4 Aylık Göstergesi : 1500 Yan Ödeme Göstergesi : 2900 Medeni Durumu :Bekar

Ortalamadan döner almak isteyen uzman tabipler hakkında

Başhekimlerin dikkatine: Uzman tabiplerin ilave puanları Ek Ödeme Yönetmeliğinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (kk) bendi uyarınca, Baştabipler tarafından yapılan değerlendirme neticesinde uzman tabiplere puanlarına ilave olarak hastane hizmet puan ortalamasının % 70 i oranında ilave puan verilmesi uygulamasına yönelik