2012 YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum Dalında Danıştay Kararıyla Soru İptali Sonrası Yeniden Yerleştirme-ÖSYM DUYURUSU!!!!

2012 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (YDUS) Kadın Hastalıkları ve Doğum Testinde Danıştay 8. Dairesince İptal Edilen Soru Nedeniyle Yapılacak İşlemler Hakkında Açıklama

25 Kasım 2012 tarihinde yapılan 2012 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (YDUS) Kadın Hastalıkları ve Doğum Testinde yer alan 54. soruya ilişkin olarak Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen iptal kararı neticesinde, ilgili testte cevabı bulunan tüm adayların cevap kâğıtları yeniden değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirme sonrası oluşan sınav sonuçları, 1 Eylül 2015 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır. Yeni sınav sonuçlarına göre adaylardan tercihleri alınarak 2012-YDUS 3. Yerleştirme işlemi yapılacaktır. 2012-YDUS 3. Yerleştirme için işlemleraşağıdaki belirtildiği şekilde yürütülecektir:

Tercihlerin yapılması:

1) Yeni sınav sonuçlarına göre tercih yapma hakkı bulunan adayların tercih işlemi yapabilmeleri için tercih sistemi, 3-11 Eylül 2015 tarihleri arasında ilgili adayların erişimine açılacaktır.

2) Tercih işlemlerinde tercih sisteminde kullanılacak kontenjan ve koşul tabloları ile yerleştirme kuralları, 2012-YDUS Yerleştirme işlemleri ile aynı olacaktır.

3) Tercih yapma hakkı kazanan adaylardan isteyenler, bu yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4) 2012-YDUS yerleştirme işlemleri için tercih yapan adaylar (bir kuruma yerleşmiş olsalar da) istedikleri takdirde ilk yerleştirmede yapmış oldukları tercihlerini, 3-11 Eylül 2015 tarihleri arasında güncelleyebileceklerdir.

5) 2012-YDUS yerleştirme işlemlerinde tercih hakkı olup herhangi bir tercih yapmamış adaylar da bu yerleştirme için 3-11 Eylül 2015 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir.

Yerleştirme işlemi:

1) Yerleştirme işlemi için;

a) 2012-YDUS 3. Yerleştirme için 3-11 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılan tercihler,
b) 2012-YDUS ilk yerleştirme işlemleri için tercih yapan adaylardan 3-11 Eylül 2015 tarihleri arasında tercih yapmayan veya tercihlerini güncellemeyenlerin, 2012-YDUS yerleştirmelerine ilişkin yapmış oldukları ilk tercihleri

işleme alınacaktır.

2) Yerleştirme işlemi, kılavuzda yer alan temel ilke ve kurallar doğrultusunda adayların tercihleri, kontenjan ve koşullar dikkate alınarak yapılacaktır.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanması:

1) Yerleştirme sonuçları, 3-11 Eylül 2015 tarihleri arasında bu yerleştirme için tercih yapan ve/veya tercihlerini güncelleyen adaylar için açılacaktır. Bu yerleştirme için verilen sürelerde yeni tercih bildiriminde bulunmayan, tercihlerini güncellemeyen adaylara sonuç açıklanmayacak ve bu adaylarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

2) Yerleştirme sonuçları yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra ÖSYM’nin internet sitesinden adaylara duyurulacak, ilgili kurumlara ise Merkezimiz tarafından elektronik ortamda iletilecektir. Yerleşen adaylardan isteyenler, 10 iş günü içerisinde yerleştirildikleri kuruma kayıt yaptırmak zorundadır. Belirtilen tarihe kadar yerleştirildikleri kuruma kayıt yaptırmayan adaylar, bu yerleştirme sonucundan yararlanamayacaklardır.

3) Bu yerleştirmede yerleşsin veya yerleşmesin ilk yerleştirmede yerleştirilmiş adaylardan yerleştirildikleri ilk kurumda kalmak isteyenler, uzmanlık eğitimlerine bu kurumda devam edebileceklerdir.

4) 2012-YDUS 3. Yerleştirme ile yerleştirildiği kontenjanda eğitime başlayan adaylar, önceki yerleştirilmelerine ait haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Bu durumdaki adaylar, daha önce yerleştirilmiş olduğu kontenjandaki eğitimine geri dönemez.

5) 2012 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Tercih Kılavuzundaki mevcut kontenjanlara 2012-YDUS 3. Yerleştirme sonucu ortaya çıkabilecek ilave kadro ihtiyaçları, ilgili kurumlar tarafından karşılanacaktır.

Adaylara ve ilgililere duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Sonuçları
https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=2924

2012 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Tercih Kılavuzu
http://osym.gov.tr/dosya/1-63502/h/2012-ydus-tercih-kilavuzu-21012013.pdf

Benzer yazılar

2023-YDUS 1.Dönem Başvuruları

2023-YDUS 1.Dönem Sınav Tarihi: 04.06.2023 Başvuru : 18.04.2023 – 25.04.2023 23:59 Geç Başvuru: 04.05.2023 – …