2013 Yılı 1.Dönem İlk Defa ve Yeniden (Emekli Olan Tabip Ve Uzman Tabipler Dahil) Açıktan Atama Kurası

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip ve tabip kadrolarına yerleştirme işlemleri30 Nisan 2013 Salı günü ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

MÜNHAL KADROLAR İÇİN TIKLAYIN

A-GENEL ESASLAR

1-Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2-Bu Kuraya Başvurabilecekler

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kuranın çekildiği tarih itibariyle (30 Nisan 2013 Salı) Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olanuzman tabip ve tabipler,

c) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler başvurabileceklerdir.

3-Bu kuraya657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlarbaşvuramayacaklardır.

Bu durumda olup başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kuraya alınmış olsalar bile kuraları ve/veya atamaları iptal edilecektir.

4- Adayların kuraya müracaat edebilmeleri için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ile özel sağlık tesislerinde çalışanlar kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş gününde kurumlarıyla ilişkilerini kesmeleri gerekmektedir.

6- Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi (15 Nisan 2013 Pazartesi) itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

7- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır.

8- Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları iptal edilecek olup; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

9- Kurada yerleşenlerin kura tarihi (30 Nisan 2013 Salı) itibari ile bir yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir.

10-Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadroları dışında bir kadroya yerleşenler atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

B) KURA TAKVİMİ

1- Kura başvuruları PBS üzerinden 05 Nisan 2013 Cuma günü başlayıp, 15 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 18:00’ da sona erecektir.

2- Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu imzalayıp notere onaylatarak (imzasız olan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir), en geç 18 Nisan 2013 Perşembe günü saat 18:00’ a kadarSağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

3- İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 30 Nisan 2013 Salı günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati (http://yonetim.sb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, sonuçlar aynı gün internet üzerinden yayımlanacaktır.

C) İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen belgeleri ;

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

d) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

f) Mal bildirim formu,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ile özel sağlık tesislerinde çalışanlar için kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş gününde kurumlarıyla ilişkilerinin kesildiğine dair belgeyidilekçeleriyle birlikte en geç 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 18:00’ a kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecek, aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

2013 YILI 1.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURA TAKVİMİ
(EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

05 Nisan 2013 Cuma P.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması
15 Nisan 2013 Pazartesi

2

18 Nisan 2013 Perşembe  Başvuru evrakları son geliş tarihi Saat: 18:00

3

30 Nisan 2013 Salı KURA TARİHİ

4

15 Mayıs 2013 Çarşamba Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi saat: 18:00

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …

Bir cevap yazın