2016 YDUS Kılavuzunda Önemli Noktaları!

 • SINAV TARİHİ : 17 Aralık 2016
  BAŞVURU TARİHLERİ : 1 – 10 Kasım
  2016 SAATİ VE SÜRESİ : 9.30, 100 dakika/60 dakika
  SINAV ÜCRETİ : 220,00 TL
 • Sınavın yapılacağı ana dalda uzman unvanını almış olmak ya da bu ana dal uzmanlık eğitimine devam ediyor olmak (Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.) Özetle: Asistanlar uzmanlıklarını almadan YDUS’a girebilirler! 

 • Hâlen uzmanlık eğitimine devam etmekte olanlar “Uzmanlık Eğitimime Devam Ediyorum” kutucuğunu işaretleyeceklerdir. Aday Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, sınavdan kazanmış oldukları tüm haklarını kaybetmiş olacaklardır.
 • 05.07.2005 tarih ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5371 sayılı Kanun’un 5. ek maddesine göre, uzman tabipler, devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. 5371 sayılı Kanunun 5. ek maddesinde “… Ancak, birden fazla uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.” denilmektedir. Bu nedenle YDUS ile bir ana dal kontenjanına yerleştirilecek uzmanların tamamlamadığı devlet hizmet yükümlülükleri bulunmamalıdır.
 • Sınav kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretlenecektir. Adaylara cevap kâğıdı verilmeyecektir. Soru üzerinde işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz.
  ydus
 • YDUS sonucuna göre yerleştirme yapılabilmesi için tercih bildirimi sırasında ilgili ana dalda uzman unvanı almış olmak şarttır.
 • YDUS yerleştirme sonuçlarına göre bir uzmanlık eğitimi programına yerleştirilen adayların hakları yalnız bir sınav dönemi için geçerlidir.

SINAVA GİRECEK BİNLERCE UZMAN BURADA!

2016 YDUS FORUMLARI İÇİN TIKLAYIN…

Benzer yazılar

2022 YDUS Sınav Takvimi Açıklandı

Başvuru tarihi: 11.10.2022 – 19.10.2022 Geç Başvuru Tarihi: 16.11.2022 Sınav Tarihi: 18.12.2022