2016-YDUS Yeni Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

17 Aralık 2016 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (2016-YDUS) yer alan bazı soruların iptali istemiyle açılan dava neticesinde; Ankara 15. İdare Mahkemesi tarafından İç Hastalıkları Testi’nin temel soru kitapçığında yer alan 73. sorunun iptaline karar verilmiştir ve bu karar tüm adaylar yònünden uygulanarak 25 Temmuz 2017 tarihli duyuru ile ilan edilmistir. Söz konusu kararın Danıştay 8. Dairesi tarafından bozulması üzerine Ankara 15. İdare Mahkemesi davacının davasından feragat etmiş olması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Bu itibarla, kararın uygulanmasını teminen değerlendirme dışı bırakılarak uygulanan 2016-YDUS İç Hastalıkları Testi’nin temel soru kitapçığında yer alan 73. sorunun, söz konusu yargı kararı olmadan önceki şekli ile tüm adaylar yönünden uygulanarak yeni değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

 

Benzer yazılar

2022 YDUS Sınav Takvimi Açıklandı

Başvuru tarihi: 11.10.2022 – 19.10.2022 Geç Başvuru Tarihi: 16.11.2022 Sınav Tarihi: 18.12.2022