2020 YDUS’ta Dava Var mı?

Konuyla ilgili sınava giren bir hekim arkadaşımızın CİMER’e yapmış olduğu başvurunun cevabı;

 

Sayın ….,
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 05.03.2021 tarihinde yapmış olduğunuz 2101114535 sayılı başvurunuz 16.03.2021 tarihinde HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ tarafından cevaplanmıştır:
İlgi başvurunuz incelenmiştir.

2020-YDUS sınavına ilişkin açılan ve Başkanlığımıza tebliğ edilen bir dava henüz bulunmamaktadır.

Başkanlığımız tarafından uygulanan sınavlarda yer alan soruların iptaline ilişkin davalarda alınan kararlar tüm adaylar yönünden uygulanıp Basın Duyuruları ile adaylar bilgilendirilerek değerlendirme sonuçları Sonuç Açıklama Sistemine yansıtılmaktadır. 6114 sayılı Kanunun 7/5 maddesi uyarınca sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Bilgilerinize sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Benzer yazılar

2022 YDUS Uzmanlık Değişimi Puanları

2022-YDUS Uzmanlık  Dalı Değişikliği Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (GENEL/YABANCI UYRUKLU) …