2011 YDUS KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR.!!!

2011 YDUS’ta  Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına tıp fakültelerindeki programlara yerleştirme işlemi yapılacak adayların kayıt için gerekli evraklar….

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonucundaSağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına tıp fakültelerindekiprogramlara Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yerleştirme işlemi yapılacak adayların dikkatine:

31.07.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak uygulamaya konulan Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği; TUS / YDUS sonucunda Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına tıp fakültelerine yerleştirilme işlemi yapılan adayların kayıt işlemleri müracaat süresi içerisinde bürokrasinin azaltılması ve idari kolaylaştırma, sağlık hizmetlerini aksatmamak, zaman ve iş gücü kaybına yol açmamak ve işlemlerin kolaylaştırılması için;

Uzmanlık eğitimi kontenjanlarına yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için 08.08. 2011 tarih ve 10956 sayılı Makam Onayı uyarınca yeniden düzenlenen EK-1G, EK-1Y,  EK-3 ‘de yer alan belge ve beyan evrakınısüresi içinde Mithatpaşa Caddesi No:3 06434 Sıhhiye ANKARA adresindeki Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğüne elden teslimi ya da posta veya kargo yoluyla gönderilerek Genel Evrak Şube Müdürlüğünce dilekçeye tarih ve sayısı alınmış olması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu adayların dilekçe ekinde (Ek-1Y) yer alan gerekli belge ve beyan evrakını şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖSYM’nin TUS/ YDUS yerleştirme sonuçlarının ilanı tarihinden bir gün sonra başlamak üzere toplam on iş günü içerisinde ilgili sınav dönemine ait kayıt işlemleri süresi, Bakanlığımız elektronik ağ (İnternet sayfası) yoluyla duyurulacaktır.

Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde süresi içinde kayda girip tarih ve sayı alınmamış evrakın,postadaki gecikmelerinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

ÖNEMLİ
Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversitelerin tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilen adayların dışındakiler yerleştirildikleri kuruma müracaat edecektir.

 

EKLER:

1-EK-1 G TUS YDUS DİLEKÇE

2-EK-1Y (Yabancı Uyruklu Dilekçe Örneği)

3-EK-3 (Askerlik, Sağlık ve Adli Sicil Durum Beyanı)

Benzer yazılar

2022 YDUS Sınav Takvimi Açıklandı

Başvuru tarihi: 11.10.2022 – 19.10.2022 Geç Başvuru Tarihi: 16.11.2022 Sınav Tarihi: 18.12.2022  

Bir cevap yazın