Af, Tam Gün, Döner sermaye ve Mecbur Hizmet ile ilgili düzenlemeler Resmi Gazete’de yayınlandı!

​Döner sermaye ödemesi ve tam gün uygulamasında değişiklik, mecburi hizmet ve öğrenci affına ilişkin düzenleme ile bazı önlisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı da getiren torba Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bugün yayımlanan 6569 sayılı “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanım Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, kamu çalışanlarını ilgilendiren çeşitli düzenlemeler içeriyor.

Kanunda ye alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

Döner sermaye ödemelerine ilişkin düzenleme

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle; döner sermaye hesabının her bir kamu hastane birliği bazında da yapılması imkanı getiriliyor

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından, Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenen özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde geçerli olan, yüzde 800 ve yüzde 700 oranları bir kat artırılarak uygulanacak.

Mecburi hizmete ilişkin düzenleme

Buna göre eş durumu ve sağlık mazereti olanlar mecburi hizmetlerini başka yükseköğretim kurumlarında veya kamu kurum ve kuruşlarında yerine getirebilecek.

Üniversite öğrencilerine af

Yükseköğretim kurumlarından, bugünden önce ilişiği kesilmiş olan öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bugünden itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders varsa takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecekler.

Sağlık önlisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı

Bugün itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması sahibi olanlardan; ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği (ebelik ve hemşirelik programları dışındaki) ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılabilecek.. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilecek.

Tam gün düzenlemesi

Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, bugün itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmeyecek. (Üniversite ödeneği ve ek ödeneğin aylık toplamı, 4 yıl üstü bir profesör için yaklaşık 2286 TL, bir doçent için ise 1684 TL tutarında).

Ancak bu hekimler, açtıkları özel muayenehanelerini kapatır ya da özel hastanelerden ayrılmak isterlerse 31 Aralık 2014’e kadar bu konudaki beyanlarını görevli oldukları kurum yönetimlerine bildirmeleri gerekecek. Bu şekilde çalışan personelin en geç 31 Mayıs 2015’e kadar faaliyetleri sona ermiş sayılacak ve çalışma uygunluk belgesi veya izinleri iptal edilecek. Bu süre içinde mali hakları ve ek ödemeleri tam olarak ödenecek.

Bu düzenleme Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri hakkında da geçerli olacak ve bu öğretim üyelerine üniversite ödeneği ile sağlık hizmetleri tazminatı ödenmeyecek.

Bazı yerlerdeki vekil ebe ve hemşirelerin durumu

Yeni büyükşehir belediyeleri ile ilçelerin kurulması kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan belde ve köylerde vekaleten istihdam edilen ebe ve hemşirelerin, hâlen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya ve mevzuatta kendileri için öngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam edecekler. Bu yerler için ihtiyaç olması hâlinde de aynı usulle vekil ebe ve hemşire istihdam edilebilecek.

Sözleşmeli tabiplerin idareci olması

Sözleşmeli olarak çalışan tabipler, ihtiyaç halinde, istihdam edildikleri hizmet biriminde olmak kaydıyla, Kamu Hastane Birliklerinde hastane yöneticisi, başhekim ve başhekim yardımcısı pozisyonlarında görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenlere bu görevlerinden dolayı ayrıca ödeme yapılmayacak.

Kanun metni için tıklayınız …
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141126-3.htm

memurunyeri.com

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …