Başasistanlık Sınavına Başvuruda Bulunan Adaylar İçin Önemli Güncel Duyuru!

Başasistanlık Sınavına Başvuran Adayların Belgelerinin Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin İlan

Bilindiği üzere 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına atama yapmak üzere 26.09.2020 tarihinde yapılacak sınava girecek adayların belgeleri incelenmiştir. Anılan sınavdan usulüne uygun bir şekilde feragat eden, ücret, dil belgesi ve benzeri şartları taşımayan adaylara ait bilimsel çalışma ve eserler değerlendirmeye alınmamıştır.

Bakanlığımız tarafından oluşturulan Bilimsel Çalışma ve Eserlerin Değerlendirilmesi Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınan ve bilimsel çalışma ve eser(ler)i reddedilen ve ilgili eser(ler)inin yeniden değerlendirilmesini isteyen adayların Bakanlığımız tarafından oluşturulan itiraz komisyonlarına başvuruda bulunmaları zorunludur.

Bilimsel çalışma ve eserlerin değerlendirilmesine ilişkin itirazlar sistem üzerinden 28.08.2020 tarihi saat 09.00’da başlayacak olup 03.09.2020 tarihi saat 18.00’da sona erecektir. Ayrıca sistem üzerinden bilimsel eserlerin değerlendirilme sonuçlarına yapılan itiraz dilekçesi ve varsa eklerinin fiziki olarak da en geç 30.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Genel Evrak Birimine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilimsel çalışma ve eserlerin değerlendirilmesine yapılan itirazların dışında hiçbir itiraz dikkate alınmayacaktır.

Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız
https://basasistanliksinavbasvuru.saglik.gov.tr/

https://shgm.saglik.gov.tr/TR,68380/bas … -ilan.html

Benzer yazılar

2022 YDUS Uzmanlık Değişimi Puanları

2022-YDUS Uzmanlık  Dalı Değişikliği Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (GENEL/YABANCI UYRUKLU) …