Birim Performans Katsayısının Hesaplanmasına İlişkin Duyuru!

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığından duyuru..

Bilindiği üzere; 02/12/2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge”nin yürürlüğü 01/05/2011 tarihi itibariyle sona ermiştir.

 

01/05/2011 tarihi itibariyle, 03/05/2011 tarihli ve 19882 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” uyarınca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Mezkur Yönergenin; ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler, pratisyen tabipler, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelin birim performans katsayısının hesaplanmasına ilişkin hükümleri ise 01/06/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

Mezkur Yönerge’nin diğer tabiplere ve tabip dışı personele ilişkin hükümlerinin 01/06/2011 tarihi itibari ile yürürlüğe girmesi sebebiyle; Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan Haziran ayı ek ödemelerinin hesaplanmasında ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler, pratisyen tabipler, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelin birim performans katsayılarının hesaplamaya dahil edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer tabiplerin ve tabip dışı personelin Birim Performans Katsayısı,  görev yaptığı birime ilişkin, Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi hizmet kalite standartlarında yer alan bölüm standartlarının değerlendirilmesi neticesinde belirlenen ve (0) ile (1) arasında değişen Bölüm Puanı esas alınmak suretiyle hesaplanmaktadır.

 

Bu çerçevede, Haziran ayı birim performans katsayılarının hesaplanmasında, 2010 yılı 2. Dönemin sonunda tespit edilen ve 2011 yılı 1. Döneminde (Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran) kullanılan bölüm puanlarının esas alınması gerekmektedir.

Bilindiği üzere 2011 yılı 1. Dönemi için tespit edilen Hizmet Kalite Katsayısı;

 

Kamu Hastanelerinde:

1. Poliklinikler

2. Ameliyathane

3. Acil Servis Hizmetleri

4. Eczane Hizmetleri

5. Hasta ve Çalışan Güvenliği

6. Hasta Kayıtları ve Dosyası

 

ADSM’lerinde:

1. Poliklinikler

2. Protez Laboratuvarı Hizmetleri

3. Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

4. Tesis Yönetimi

 

Bölümlerinde yapılan değerlendirme neticesinde tespit edilmiştir. Bu sebeple değerlendirme yapılan yukarıda sayılan bölümlerde görev yapan personel için, görev yaptıkları bölüm için  tespit edilen puanlar (Örneğin ameliyathanede görev yapan personel için ameliyathane içi tespit edilen hizmet kalite standartları puanı esas alınacaktır.) Birim Performans Katsayısı olarak kullanılacaktır.

 

Değerlendirme yapılmayan bölümlerde görev yapan personel( yukarıda sayılmayan bölümlerde görev yapan personel) için ise hastanelerde yukarıdaki altı bölümün puanı esas alınmak suretiyle belirlenen hizmet kalite katsayısı, ADSM’lerde ise yukarıdaki dört bölümün puanı esas alınmak suretiyle belirlenen hizmet kalite katsayısı Birim Performans Katsayısı olarak kullanılacaktır.

 

01/03/2011 tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nin Geçici 1 inci Maddesinde yer alan “2011 yılı ikinci dönemi için hizmet kalite Katsayısı ve 112 hizmet kalite katsayısı tespitine esas HKS değerlendirmesi yapılmaz. 2011 yılı ikinci dönemi için hizmet kalite Katsayısı ve 112 hizmet kalite katsayısı (1) olarak kabul edilmek suretiyle kurumsal performans katsayıları hesaplanır.” Hükmü uyarınca, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 2011 aylarını kapsayan 2. Dönemin tamamında Diğer tabiplerin ve tabip dışı personelin Birim Performans Katsayısı (1) olarak esas alınacaktır.

 

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …

Bir cevap yazın