Eğitim sorumlusu yokluğunda uzmanlık öğrencilerinin nakli hakkında…

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (a) ve (b) bentleri uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde;

1- Herhangi bir eğitim birimindeki eğitim sorumlularının vefat, istifa, emeklilik, nakil ve benzeri sebeplerle ayrılması ve o birimde hiçbir eğitim sorumlusu kalmaması halinde, ilgili eğitim kurumunca 6 ay içinde eğitim sorumlusu istihdamının sağlanması gerektiğine,

2- Bu süre içerisinde eğitim sorumlusu istihdamının sağlanmaması halinde ilgili birimin eğitim yetkisinin kaldırılmasına,

3- İlgili birimde eğitim sorumlusu istihdam edilinceye kadar o birimdeki uzmanlık öğrencilerinin, mezkur Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkraları uyarınca başka kurumlarda eğitim alması veya rotasyona tabi tutulmasına,

4- İlgili birimde 6 ay içinde eğitim sorumlusu istihdam edilmediği ve birimin eğitim yetkisinin kaldırıldığı durumlarda o birimdeki uzmanlık öğrencilerinin, Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca başka kurum ve birimlere nakledilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

TUK
http://tuk.saglik.gov.tr/pdfdosyalar/kararlar/bn_117.pdf

Benzer yazılar

2022 YDUS Sınav Takvimi Açıklandı

Başvuru tarihi: 11.10.2022 – 19.10.2022 Geç Başvuru Tarihi: 16.11.2022 Sınav Tarihi: 18.12.2022  

Bir cevap yazın