Mahkemeden emsal karar: Yan dal uzmanları ana dal kadrolarında çalışabilecek

Yan dal uzmanı hekimin ana dal kadrosunda çalışmasına cevap vermeyen Sağlık Bakanlığına açılan dava sonuçlandı. Mahkeme Bakanlığın çalışma izni vermeme işlemini hukuka aykırı buldu ve iptal edildi

İstanbul Tabip Odasının Hukuk Bürosunun yan dal uzmanı bir hekim adına açtığı emsal dava sonuçlandı.  Özel sağlık kuruluşunun ana dal kadrosunda çalışmak isteyen yan dal uzmanı hekimin çalışma başvurusuna cevap vermeyen Sağlık Bakanlığı aleyhinde dava açıldı. Mahkeme, Bakanlığın çalışma izni vermeme işlemini hukuka aykırı buldu ve iptal etti.

Sağlık Bakanlığı, 2012 yılında Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaparak, yan dal uzmanlarının özel sağlık kuruluşları bünyesinde ana dalda çalışmalarına kısıtlama getirdi. İstanbul Tabip Odasından yapılan açıklamaya göre; bu değişikliğin amacı, kamu sağlık kuruluşlarında çalışan yan dal uzmanlarının özel sektöre geçişlerinin engellenmesi olarak ifade edildi. Böylece bir yan dal uzmanının özel sağlık kuruluşunun ana dal kadrosunda hekimlik yapabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın bunu uygun görmesi ve izin vermesi zorunlu hale gelmiş oldu.

İstanbul Tabip Odasının yazılı açıklamasına göre; çalışma izni için yapılan başvurular sürüncemede bırakılarak yan dal uzmanlarının mağdur edilmeleri hukuka aykırı bulundu. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, gerek ülke genelinde, gerekse İstanbul’da hekim planlamasının tamamlaması ve çalışma talebinde bulunan hekimlere makul sürede cevap verilmesi gerektiğini belirtmiş oldu.

İstanbul Tabip Odası kararın emsal teşkil ettiğini ve aynı konuda mağduriyet yaşayan yan dal hekimlerinin kararı kullanabileceğini belirtti.  

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …