Sağlık Bakanlığı, uzman hekimler için ünvan değişikliği kurası yapacak

Bakanlığımız eğitim hastanelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre asistan olarak görev yaparken uzmanlık eğitimi alarak uzman olan ve 3359 sayılı Kanuna tabi Devlet hizmet yükümlülüğü bulunmayanlardan uzman (TUTG) olarak atanmak isteyenler için Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği nin 10 uncu maddesi hükümlerine göre 27.12.2012 tarihinde Unvan Değişikliği Kurası yapılacaktır.

1- Kuraya 657 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kanun un ilgili hükümlerine göre aylıksız izinde olanlar da (izin dönüşü görevine başlamaları halinde atama işlemleri sonuçlandırılmak üzere) müracaat edebilecektir.

2- Bu kuraya Bakanlığımız kadrosunda halen çalışan personelden Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında bulunmayan ancak Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman olanlar başvurabileceklerdir.

3- 3359 sayılı Kanun gereği, Devlet Hizmet Yükümlülüğü bulunanlar ile halen Bakanlığımız kadrolarında görev yapmayanlar bu kuraya başvuramayacaklardır.

4- Başvurular, 14.12.2012-20.12.2012 tarihleri arasında http://yonetim.sb.gov.tr internet sayfasındaki Personel Bilgi Sistemi ( PBS1 – PBS2 ) bölümünden yapılacaktır.

5- Kuraya başvuran personel tercihlerini kesinleştirip imzalayarak görev yaptığı birim amirine (Sağlık Müdürü, Sağlık Grup Başkanı ya da Baştabip) veya notere onaylattığı başvuru formu ile birlikte Uzmanlık Belgesinin noter tasdikli suretini göndermesi gerekmektedir.

6- Kuraya başvuranların başvuru formları ile birlikte uzmanlık belgelerinin noter tasdikli suretini en geç 25 Aralık 2012 Salı günü saat 18.00’e kadar “Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği vekili tarafından teslim edeceklerdir).

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …

Bir cevap yazın