Sağlık Bakanlığında geçici görevlendirmeler sona eriyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 02/02/2012 tarih ve 22 sayılı Taşra Teşkilatının yeniden yapılandırılması, personel, taşınır ve taşınmazların tahsisi ve devri hakkındaki yazısında geçici görevle ilgili 9. Maddesinde “ Devir işlemleri sonucunda kadrosunun bulunduğu kurumun dışında başka bir kuruma ait birimde (aynı bağlı kuruluş taşra teşkilatı veya Bakanlık bünyesinde kalan birimler arasındaki geçici görevlendirmeler hariç) geçici görevli çalışan personelin 15/05/2012 tarihine kadar geçici görevlendirmelerinin devamının sağlanması “ denilmektedir.

Bu maddede belirtilen kurumlar yine aynı yazıdaki aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır.

A) 1 – Hastaneler (diş hastaneleri dahil)

2 – Ağı ve diş sağlığı merkezleri,

3 – Diş tedavi ve protez merkezleri,

4 – Semt poliklinikleri,

5 – Amatem, Endotem, Otizme Mükemmeliyet Merkezi gibi özel tanı ve ileri tedavi merkezlerinin Kamu

Hastane Birliklerine;

B) 1 – Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlükleri,

2 – Halk Sağlığı Laboratuvarları,

3 – E-II ve E-III grubu İlçe Devlet Hastaneleri,

4 – Toplum Sağlığı Merkezleri,

5 – AÇSAP Merkezleri (gençlik danışma, evlilik danışma merkezleri gibi üniteleriyle birlikte),

6 – Verem Savaş Dispanserleri,

7 – Sıtma Savaş Dispanserleri,

8 – Ruh Sağlığı Dispanserleri,

9 – Deri ve Zührevi Hastalıklar Dispanserleri,

10 – Trahom Savaş Merkezleri / Dispanserleri,

11 – Sıtma ve Tropikal Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Merkezleri,

12 – Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri,

13 – Kanser Kayıt Merkezleri,

14 – Sağlık Evleri,

15 – Sağlık Merkezleri,

16 – Hemoglobinopati Tanı Merkezleri,

17 – Aile Sağlığı Merkezleri,

18 – Aile Hekimliği Birimlerinin Halk Sağlığı Müdürlüklerine;

C) 1 – Şube Müdürlükleri (Halk Sağlığı Müdürlüğüne devredilecekler hariç),

2 – Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği,

3 – Uluslararası Tıp ve Kongre Merkezleri,

4 – Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimleri,

5 – 112 İstasyonlarının İl Sağlık Müdürlüklerine;

Bu sınıflandırma içerisinde A Grubu kendi içerisinde, B grubu kendi içerisinde, C Grubu kendi içeresinde geçici görevli olarak çalışan personelin geçici görevleri devam edecektir.

Ancak A Grubundan B ve C Grubuna, B Grubundan A ve C Grubuna, C Grubundan A ve B Grubuna olan geçici görevler 15/05/2012 itibariyle sona erecektir.

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …

Bir cevap yazın