Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde Değişiklik

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

MADDE 1 – 01/03/2011 tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen (0,65) ibaresi (0) şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2- Aynı Yönergenin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kurumlarda;

Kurumsal performans katsayısı = [(Hizmet Kalite Katsayısı x 0,35) + (Memnuniyet Katsayısı x 0,25) + (Veri İzleme Katsayısı x 0,10) ] + 0,30

 

b) Kuruluşlarda;

Kurumsal performans katsayısı = [ (112 Hizmet Kalite Katsayısı x 0,60) ] + 0,40”

 

MADDE 3- Aynı Yönergeye ekli Ek-3 sayılı Veri İzleme İndikatör Setinde yer alan “Sağlık Nete Veri Girişi İndikatör Kartı Tablosu” yürürlükten kaldırılmış ve “Veri İzleme İndikatörleri Tablosu” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

MADDE 4 – Aynı Yönergeye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 2– (1) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde 2012 yılı birinci dönemi için kullanılacak kurumsal performans katsayısı hesaplamasında; memnuniyet katsayısı hesaplanmaz ve memnuniyet Katsayısı (1) olarak, veri izleme katsayısı parametrelerinden memnuniyet anket sonuçlarının gönderim puanı hesaplanmaz ve memnuniyet anket sonuçlarının gönderim puanı (0,3) olarak esas alınarak hesaplama yapılır.

 

(2) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde 2012 yılı ikinci dönemi için, Bakanlıkça yayınlanacak olan memnuniyet anketlerinin 01/03/2012 tarihinden itibaren uygulanması suretiyle 2012 yılı Mart, Nisan Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin yapılan anket puanları doğrultusunda memnuniyet katsayısı hesaplanır.”

 

Yürürlük

MADDE 5- Bu Yönerge, 01/07/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 6 – Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Genel yazı için Tıklayınız.

Yönerge değişikliği için Tıklayınız

Yönergenin değişiklik işlenmiş haline ulaşmak için Tıklayınız.

Ek-3 Veri İzleme İndikatör Seti değişiklik işlenmiş haline ulaşmak için Tıklayınız.

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …

Bir cevap yazın