Uzman hekim zorunlu hizmet kurasına girmeden yut dışına giderse ne olur?

Merhaba

Türkiye’de araştırma uygulama hastanesinde Üroloji ABD’da asistan doktor olarak çalışmaktayım. 6 aydan kısa bir süre içinde uzmanlığımı alacağım. Zorunlu hizmet kurasına girmeden yurt dışında özel bir hastanede çalışmak istiyorum. (2-3 yıl kadar). Mecburi hizmetimi yapmadan gittiğim takdirde Türkiye’ye dönünce bana uygulanan herhangi bir özel durum var mı?

Mecburi hizmet süreme ekleme yapılıyor mu, para cezası ödemem gerekiyor mu?

Türkiye’de başka bir özel hastaneye geçiş yapabiliyor muyum? .

Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Cevap:
 

7/5/1987 tarih ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa 21/6/2005tarih ve 5371sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne ilişkin olarak düzenlemeler 3359 sayılı Kanunun ek 3-6 maddelerine yer almaktadır.

Anılan 3359 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinde “Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilir. Bu ilân tebligat yerine geçer.

Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek sureti ile kurayla belirlenir. Atama sonuçlarının internet sayfasında ilânını müteakip, gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele yirmi gün süre verilir. Devlet hizmeti yükümlülük süresi, personelin atandığı yerde göreve katılması ile başlar.(İptal dördüncü ve beşinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 8/12/2011 tarihli ve E.: 2010/113, K.: 2011/164 sayılı Kararı ile.)(…)

Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler.”hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm uyarınca;

1- Uzmanlık eğitiminizi tamamlamanızı müteakip 15 gün içerisinde baş tabipliğiniz isminizi ve adresinizi Sağlık Bakanlığına bildirmesi gerekmektedir.

2- Uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilir.

3- Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini Türkiye’de (özel hastanelerde dahil) icra edemezler.

4- Devlet hizmeti yükümlülüğünüzü yapmadan yurt dışına çıkmanız halinde yeniden yurda döndüğünüzde bu hizmetinizi tamamlamak suretiyle Türkiye’de mesleğinizi icra edebilir yani diplomanızı kullanabilirsiniz.

5- Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmeyen uzman ve pratisyen hekimler için mer’i mevzuatımızda tazminat (para cezası) ödemesi yönünde bir düzenlemeye rastlanılmamıştır.

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …

Bir cevap yazın