Uzmanlık süreleri ve rotasyonlarda son nokta konuldu

Sağlık Bakanlığı, mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle uzmanlık eğitim süreleri ve rotasyon uygulamaları ile ilgili tereddütleri giderdi. Sağlık Bakanlığı, uzmanlık eğitimi devam eden uzmanlık öğrencilerinin eğitim sürelerinin, 26 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe giren çizelgelere uygun olarak tamamlanacağını duyurdu.

Tez ve rotasyonlarını tamamlamamış ama uzmanlık eğitimlerinin sonuna gelmiş öğrencilerin, kanunda belirtilen süreler bitmiş olsa da tez ve rotasyon çalışmaları tamamlattırılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle uzmanlık eğitim süreleri ve rotasyon uygulamaları konusunda ortaya çıkan tereddütler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usül ve esaslarını düzenleyen 18 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TÜEY)’nin bazı maddelerinin, Danıştayca yürütülmesinin durdurulması ve iptali üzerine uzmanlık eğitiminde karmaşa doğduğu anımsatıldı. Daha sonra hekimlik ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve yan dalları ile eğitim sürelerini 1219 sayılı Kanun’un eki olarak düzenleyen 6225 sayılı Kanun’un 26 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, uzmanlık eğitimi ile ilgili soru işaretleri giderildi.

Rotasyonlarını tamamlayana kolaylık

Açıklamada, uzmanlık eğitimleri devam etmekte olan tüm uzmanlık öğrencilerinin, 1219 sayılı Kanuna Ek 14’üncü maddeyle eklenen Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı çizelgelerdeki sürelere göre uzmanlık eğitimlerini tamamlayacağı bildirildi.

Uzmanlık eğitimi süresini tamamlayan uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girebilmeleri için tezlerinin kabul edilmesi ve rotasyonlarını tamamlamaları gerektiğinden, tez ve rotasyonlarını tamamlamamış olan uzmanlık öğrencilerine, Kanun’da belirtilen süreler bitmiş olsa dahi tez ve rotasyon çalışmalarının TUEY’in ilgili maddeleri gereği tamamlattırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, uzmanlık eğitimlerine devam etmekte olan tüm uzmanlık öğrencilerinin, diğer dallarda almak zorunda oldukları rotasyon eğitimlerini TUEY’in ilgili hükümleri gereği Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 23 Haziran 2010 tarihli 82 numaralı kararı ve bu kararda değişiklikler yapan 3 Mayıs 2011 tarihli 185 numaralı kararına göre tamamlayacakları ifade edildi.

Uzmanlık eğitimi rotasyonlarını önceki mevzuat hükümlerine göre önceden yapmış olanların halen yürürlükte olan rotasyonlarını da yapmaları, mükerrer uygulamaya ve eğitim sürelerinin uzamasına neden olabileceğinden, bu durumda olan uzmanlık örgencilerinin rotasyonlarının tamamlanmış kabul edileceği bildirildi.

ANKARA (MEDİMAGAZİN)

Benzer yazılar

2022 YDUS Sınav Takvimi Açıklandı

Başvuru tarihi: 11.10.2022 – 19.10.2022 Geç Başvuru Tarihi: 16.11.2022 Sınav Tarihi: 18.12.2022  

Bir cevap yazın