Yan Dal Uzmanı Sağlık Bakanlığından 42 bin TL tazminat kazandı!

Yan dal uzmanı olduğu için o yandalın ana branşında çalışamayan hekim, konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme hekim lehine karar vererek Sağlık Bakanlığı ve İzmir Valiliği’ni tazminata mahkum etti …

Sağlık Bakanlığı sağlık kuruluşlarının planlanması için 2008 yılından bu yana yan dal uzmanlarının ancak yan dal kadrosu olması halinde hastanede çalışabileceğini ve yan dal uzmanlarının ana dal kadrosunda çalışamayacağını düzenlemişti.

Sağlık Bakanlığı ve İzmir Valiliği’nin kadro kısıtlamasına karşı bir hekim adına İzmir Tabip Odası tarafından yürütülen hukuksal mücadelede, hekim, maddi tazminat ve yargılama giderleri olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve İzmir Valiliğinden 57.355.00-TL tazminat almaya hak kazandı.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı yanında, çocuk nefroloji yan dal uzmanlığı ünvanına sahip emekli öğretim üyesi bir hekim, İzmir’de özel bir hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı kadrosunda çalışmak üzere İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne başvurdu. Bu başvuru, yan dal uzmanı olduğu gerekçesiyle reddedildi ve çalışma belgesi düzenlenmedi.

İzmir Hukuk Bürosu tarafından, hekim adına bu işlemin iptali için açılan dava sonucunda, İzmir 1. İdare Mahkemesi, işlemin iptaline karar verdi.

İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda, idarenin hukuka aykırı işlemleri nedeniyle zarar gören kişilerinin zararının tazmin edilmesi gerektiği gerekçesine yer verildi. İzmir 3. İdare Mahkemesi, maddi tazminatın hesaplanmasında, hekimin işten ayrıldığı bir önceki özel hastanedeki sabit ücretini esas alarak; performans adı altında yapılan ödemeleri tazminat hesabına dahil etmedi. Sonuçta 42.917,52 TL maddi tazminatın yasal faizi ve yargılama giderleri birlikte ödenmesine hükmetmiştti. Manevi tazminat talebini ise, yasal koşulları oluşmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Hekim, maddi tazminat, faiz, yargılama giderleri, avukatlık ücreti olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve İzmir Valiliğinden 57.355.00-TL talep etmeye hak kazandı.

Kaynak: Medimagazin

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …