Yandal uzmanları mağdur oluyor

Yandal eğitim kliniği bulunmayan EAH’de mecburi hizmete gönderilen yandal uzmanları birçok sorunla boğuşmaktadır.
1. Kendilerine ait servisleri olmadığı için yatan hasta takibi yapamamaktadırlar. Anadal servisine (şefliğine) hastalar yatırılmakta, ancak anadal şefleri hastaların yandal uzmanlarınca izlenmesine müsaade etmemekte, önerileri dikkate alınmamaktadır.


2. TKHK’nun 14 Şubat’ta yayınladığı ek ödeme yönetmeliğine göre yandal için eğitim kliniği oluşmamışsa yani yandal şeflik halinde değilse yandal uzmanlarının bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanlar grubuna dahil edilmesi gerekirken (bu durum 28 Şubat’ta yayınlanan genelge ile daha net olarak açıklanmıştır), anadalın ortalama puanı, dolayısı ile anadal şeflerinin alacağı ek ödeme miktarı düşeceği öne sürülerek, yandal şefliği olmayan yandal uzmanları anadal içine yönetmelik ve genelgeye aykırı olarak hastane yönetimlerince dahil edilmektedir. Yandal uzmanları ciddi maddi kayba uğramaktadır. Kaldı ki, j maddesi yandal şefliği olsa bile anadala dahil edilme işlemi yandalcıların aleyhine oluyorsa uygulanamaz. Çünkü genel hükümlere getirilen özel hükümler uygulanacak kişilerin lehine olursa hukuki açıdan uygulanabilir.
3. İkinci maddedeki durumu TKHK’nin merkez kurumu bilmektedir. Ancak, hastanelere sözel emir vermektedir. Hastane yönetimleri de yazılı emir olmadığını bahane ederek bizleri mağdur etmektedir.

 

Bu durumun çözümünde sizlerden yardım talep ediyorum.
Saygılarımla….
Dr.H.U.

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …

Bir cevap yazın