YAN DALLAR, BAĞLI ANA DALLARI VE EĞİTİM SÜRELERİ

Tıpta Uzmanlık Yan Dalları, Bağlı Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge

 

Yan Dallar

Bağlı Ana Dallar

Eğitim Süreleri

1- Algoloji Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonNöroloji Anesteziyoloji ve Reanimasyon

2 yıl

2 yıl

2 yıl

2- Askeri Psikiyatri * Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

2 yıl

3- Cerrahi Onkoloji Genel Cerrahi

2 yıl

4- Çevre Sağlığı Halk Sağlığı

2 yıl

5- Çocuk Acil Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

6- Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

7- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

8- ÇocukGastroenterolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

9- Çocuk Genetik Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

10- Çocuk Göğüs Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

11- Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

12- Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

13- Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kalp ve Damar Cerrahisi

2 yıl

14- Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

15- Çocuk Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

16- Çocuk Nefrolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

17- Çocuk Nörolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

18- Çocuk Radyolojisi Radyoloji

2 yıl

19- Çocuk Romatolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

20- Çocuk Ürolojisi Üroloji Çocuk Cerrahisi

3 yıl

3 yıl

 

(1) Bu çizelge 6/4/2011 tarihli ve 6225 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin hükmüdür.

 

21- Çocuk Yoğun Bakımı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

22- El Cerrahisi Genel CerrahiPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Ortopedi ve Travmatoloji

2 yıl

2 yıl

2 yıl

23- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları İç Hastalıkları

3 yıl

24- Epidemiyoloji Halk SağlığıEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

2 yıl

2 yıl

25- Gastroenteroloji İç Hastalıkları

3 yıl

26 – Gastroenteroloji Cerrahisi Genel Cerrahi

2 yıl

27- Geriatri İç Hastalıkları

3 yıl

28- Harp Cerrahisi * Genel Cerrahi

2 yıl

29- Hematoloji İç Hastalıkları

3 yıl

30- İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç HastalıklarıGöğüs Hastalıkları

Deri ve Zührevi Hastalıkları

3 yıl

3 yıl

3 yıl

31- İş ve Meslek Hastalıkları Göğüs HastalıklarıHalk sağlığı

İç Hastalıkları

3 yıl

3 yıl

3 yıl

32- Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kadın Hastalıkları ve Doğum

3 yıl

33- Klinik Nörofizyoloji Nöroloji

2 yıl

34- Nefroloji İç Hastalıkları

3 yıl

35- Neonatoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

36- Perinatoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum

3 yıl

37- Romatoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonİç Hastalıkları

3 yıl

3 yıl

38- Sitopatoloji Tıbbi Patoloji

2 yıl

39- Temel İmmünoloji Tıbbi MikrobiyolojiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

2 yıl

2 yıl

40- Tıbbi Mikoloji Tıbbi Mikrobiyoloji

2 yıl

41- Tıbbi Onkoloji İç Hastalıkları

3 yıl

42- Tıbbi Parazitoloji Tıbbi Mikrobiyoloji

2 yıl

43- Tıbbi Viroloji Tıbbi Mikrobiyoloji

2 yıl

44- Yoğun Bakım Anesteziyoloji ve ReanimasyonGenel Cerrahi

Göğüs Hastalıkları

İç Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nöroloji

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

45- Gelişimsel Pediatri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl


Bir cevap yazın