Yeni Kongre Katılım Yönetmeliğinde Neler Değişti? İşte cevabı…

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun çıkardığı Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 3 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yeni yönetmelikte hekimlerin bilimsel-tıbbi kongrelere katılımı konusunda mevcut uygulamada değişikliğe gidilerek bazı yeni kurallar getirildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, çıkardığı yeni Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile özellikle hekimlerin bilimsel-tıbbi kongrelere katılımı konusunda bazı yeni kurallar getirdi. Her ne kadar bu hususta eski Yönetmelikle getirilen uygulama yeni Yönetmelikte de önemli ölçüde devam etmiş olsa da bu kuralları derli toplu bir biçimde sunmakta yarar var.

Bu noktada kavramlaştırma konusunu öncelikle ele almak önem taşıyor. Zira Yönetmelikte yaygın olarak kullanıldığı üzere kongre kelimesi yerine bilimsel toplantı deyimi kullanıldı ve bilimsel toplantı kavramı da tanımlandı. Buna göre, bilimsel bir konuda bilgi vermek amacı ile Sağlık Bakanlığı, dernekler, sağlık kuruluşları, üniversiteler, sağlık meslek örgütleri veya firmalar tarafından düzenlenen yurt içi veya yurt dışı kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar, seminerler, kurslar ve diğer toplantılar “bilimsel toplantı” olarak tanımlandı. Önceki Yönetmelikte bu konuda bir tanım yapılmadığı için bir kavram kargaşası bulunmaktaydı. Yeni Yönetmelik bu sorunu çözmüş görünmektedir.

Firmaların bu toplantılara katılacak hekimlerin, diş hekimlerinin ve eczacıların masraflarını karşılayabilmesi için toplantıların ilgili meslek mensubunun uzmanlık alanı ile ilgili olması gerekmektedir. Tabi burada herşey herşeyle ilgilidir gibi bir akıl yürütmeden yola çıkarak hayata aykırı bağlantıların kurulmaması gerektiği gibi tıp biliminin geldiği yer itibari ile bilimsel disiplinlerin birbiriyle yakın ilgisini de gözden kaçırmamak önem taşımaktadır. Yine bu toplantıların ilgili kişinin uzmanlık alanıyla değil fakat görev alanı ile ilgili olması da mümkündür. Bu durumda da ilgili kişinin toplantı katılım masraflarının firmalar tarafından karşılanması hukuka uygun olacaktır.

Yönetmelikte firmalarca toplantı katılım masraflarının karşılanması “destek” olarak tanımlanmıştır. Destek deyimi ise, bilimsel toplantılara katılacak sağlık meslek mensuplarının kayıt, konaklama ve ulaşım masraflarının belirli koşulların varlığı halinde karşılanması olarak tariflenmiştir. Bu noktada Yönetmelik doğrudan nakdi desteği yasaklamaktadır. Desteğin doğrudan kişiye yani sağlık meslek mensubuna değil toplantıyı düzenleyen organizasyona yapılması gerekmektedir.

Firmaların bilimsel toplantı desteği için belli koşullar aranmaktadır. Buna göre:

1- Bir sağlık meslek mensubu aynı yıl içerisinde toplam dört kez firma sahiplerinin desteğinden yararlanabilecektir. Bu sayı daha önceki düzenlemede üçtü. Ancak Sağlık meslek mensuplarının firma desteğiyle; konuşmacı, yazılı veya sözlü bildiri sunan araştırmacı olarak katılım sağladıkları toplantılar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

2- Bu dört desteğin sadece iki tanesini aynı firma sağlayabilecektir.

3- Bu desteğin yalnızca ikisi yurt dışında yapılan toplantılarda kullanabilecektir. Bu sayı daha önce birdi.

Yönetmelikte Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantılarda, bu toplantılara iştirak eden katılımcılar katılım sayısı sınırlamasından muaf tutulmuştur. Diğer yandan firmalar tarafından düzenlenen ürün tanıtım toplantılarında konuşmacılar hariç katılımcıların ulaşım ve konaklama masraflarının firma sahiplerince karşılanması yasaklanmıştır. Ancak firmaların, yurt içinde bulunan ürün imalathanelerine yapılacak ziyaretlerde (ki bunlar muhtemelen eczacılara yönelik olacaktır) firmalar ulaşım, konaklama masraflarını karşılayabilecektir.

Firmalar yurt dışında yapılan bilimsel toplantıları; toplantının uluslararası nitelikte olması veya katılımcıların çoğunluğunun ülkemizde görev yapmayan sağlık meslek mensuplarından oluşması durumunda destekleyebilecek veya düzenleyebilecektir. Bir diğer ifade ile çoğunluğu Türkiye’den katılımcılarla yapılan yurtdışı toplantıları uluslararası toplantı niteliğinde sayılmamaktadır. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışında düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantılarda bu şartlar aranmamaktadır.

Yine bu Yönetmelikte bir de denetleme-kontrol sistemi getirilmiştir. Buna göre, firmalar düzenledikleri veya katkıda bulundukları bilimsel toplantıları ve ürün tanıtım toplantılarını ve destek verecekleri sağlık meslek mensuplarının bilgilerini Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bildirmek zorundadırlar. Kurum, bu bilgileri oluşturacağı veri tabanında toplayacak ve çapraz kontrollerle uygulamayı denetleyecektir.

Yönetmelikte klinik araştırmalar konusunda daha önce tanınan muafiyet korundu. Buna göre, firmaların ulusal ve uluslararası klinik araştırmaların yurt içi ve yurt dışında yapılacak araştırmacı toplantılarına katılım bilimsel toplantı katılımı olarak değerlendirilmeyecek.

Yeni Yönetmelikte, öncekinde var olan “deniz kenarlarındaki tatil beldelerinde ve kayak merkezlerinde aktif sezon döneminde ruhsat/izin sahipleri tarafından toplantı organizasyonları düzenlenemez ve desteklenemez” kuralı da yumuşatıldı.

Buna göre, kayak merkezi tatil beldelerinde 1 Aralık-1 Mart tarihleri arasında firmalarca toplantı organizasyonları düzenlenmesi ve desteklenmesi yasaklandı. Tabi ki burada yasaklanan doğrudan firma toplantısı ve firmalarca desteklenen toplantıdır. Bakanlık, firmalardan herhangi bir destek sağlanmadan yapılan toplantılara müdahale hakkını haiz değildir. Yine deniz kenarı tatil beldelerinde ise 2015 ve 2016 yıllarında 1 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında, 2017 ve sonraki yıllarda da 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında toplantı organizasyonları düzenlenemeyecek. Bakanlık tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantılarda ise bu şartlar aranmayacak.

Toplantılara protokol davetlileri dışında sağlık meslek mensupları dışındaki kişiler (bilhassa eş ve çocukları) davet edilemeyecek ve masrafları karşılanamayacak.

İletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

Av. Erkin Göçmen

Kaynak: http://www.medikalakademi.com.tr/saglik-bakanligib-kongreb-firma-destegi-sartlari/

Benzer yazılar

Başasistanlık sınavı sözlü ve yerleştirme sonuçları açıklandı!

17-18-19 Eylül 2015 tarihlerinde Başasistanlık Sözlü Sınavı  Ankara’da, belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilmiştir. Adaylar sözlü sınavı …